Samsung Authorised Service Provider

Vi är specialiserade på att reparera Samsungs mobila enheter. Alla tekniker är certifierade och använder endast originaldelar från Samsung.

Auktoriserad service & support
Tillverkargaranti kvarstår efter utförd service
Inlämning hos support center – eller skicka in din produkt snabbt & säkert